ZAWIADOMIENIE - zakończenie postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania obiektów zlokalizowanych na terenie działek nr 202/4 i nr 203, położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Goleniów

 

Goleniów, dnia 10 sierpnia 2011r.

 

WAOŚ.AM.7625.1.2011

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania:

Inwestycja realizowana będzie na terenie działek nr 202/4 i nr 203 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Goleniów.

 

W związku z powyższym informuje się, że:

 

Po upływie ustawowego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Liczba stron w postępowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 20, w związku z tym, stosownie do art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 roku, poz.1071 z późniejszymi zmianami), strony będą zawiadomione o decyzji i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie umieszczane w sposób zwyczajowo przyjęty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 10-08-2011 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 10-08-2011
Ostatnia aktualizacja: - 10-08-2011 11:04