Budowa trzech wiat turystycznych w Kątach, Miękowie i Załomiu

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 15.05.2018.12.58.27_Ogloszenie_o_zamowieniu.docx 2018-05-15 12:58:27
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 15.05.2018.12.58.52_SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-05-15 12:58:52 135 razy
2 15.05.2018.12.59.36_Zalaczniki_do_SIWZ_-_od_nr_1_do_nr_7A.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-05-15 12:59:36 94 razy
3 15.05.2018.12.59.59_Zalaczniki_do_SIWZ_-_od_nr_8_do_nr_10.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-05-15 12:59:59 133 razy
4 15.05.2018.13.00.22_Zalaczniki_do_SIWZ_-_od_nr_11_do_nr_18.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-05-15 13:00:22 109 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 25.05.2018.12.03.19_I_wyjasnienia_tresci_SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-05-25 12:03:19
2 25.05.2018.12.03.42_Zalaczniki_do_I_wyjasnienia_tresci_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-05-25 12:03:42
Wynik postępowania
1 21.06.2018.10.54.22_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.doc 2018-06-21 10:54:22
Udzielenie zamówienia
1 29.06.2018.10.04.20_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.docx 2018-06-29 10:04:20
Informacja z otwarcia ofert
1 30.05.2018.11.44.19_Informacja_z_otwarcia_ofert.doc 2018-05-30 11:44:19