herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Sierpień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ASYSTENT BURMISTRZA 0 0
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA 0 0
BIURO RADY MIEJSKIEJ 1 5
BURMISTRZ 0 0
FUNDUSZ SOŁECKI 0 0
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 0 0
INSPEKTOR DS. KADR I SZKOLEŃ 0 0
INSPEKTOR DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ I SPRAW OBRONNYCH 0 0
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 0 0
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLENIOWIE 0 0
RADCA PRAWNY 0 0
SEKRETARIAT 0 0
SEKRETARZ GMINY 0 0
SKARBNIK GMINY 0 0
STRAŻ MIEJSKA 0 1
URZĄD STANU CYWILNEGO 7 4
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH 12 33
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU 2 7
WYDZIAŁ FINANSOWY 4 3
WYDZIAŁ GOSPODARKI GMINNEJ 8 61
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA 11 50
ZASTĘPCA BURMISTRZA 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Lipiec 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ASYSTENT BURMISTRZA 0 0
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA 0 0
BIURO RADY MIEJSKIEJ 3 7
BURMISTRZ 0 0
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 0 0
INSPEKTOR DS. KADR I SZKOLEŃ 1 1
INSPEKTOR DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ I SPRAW OBRONNYCH 0 0
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 0 0
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLENIOWIE 0 0
RADCA PRAWNY 0 0
SEKRETARIAT 0 0
SEKRETARZ GMINY 0 0
SKARBNIK GMINY 0 0
STRAŻ MIEJSKA 0 0
URZĄD STANU CYWILNEGO 13 15
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH 34 39
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU 31 35
WYDZIAŁ FINANSOWY 15 20
WYDZIAŁ GOSPODARKI GMINNEJ 22 91
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA 47 134
ZASTĘPCA BURMISTRZA 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Czerwiec 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ASYSTENT BURMISTRZA 0 0
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA 0 0
BIURO RADY MIEJSKIEJ 5 12
BURMISTRZ 0 0
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 0 0
INSPEKTOR DS. KADR I SZKOLEŃ 0 2
INSPEKTOR DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ I SPRAW OBRONNYCH 0 0
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 0 0
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLENIOWIE 0 0
RADCA PRAWNY 0 0
SEKRETARIAT 0 0
SEKRETARZ GMINY 0 0
SKARBNIK GMINY 1 0
STRAŻ MIEJSKA 0 0
URZĄD STANU CYWILNEGO 46 53
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH 47 45
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU 36 37
WYDZIAŁ FINANSOWY 12 11
WYDZIAŁ GOSPODARKI GMINNEJ 23 92
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA 45 71
ZASTĘPCA BURMISTRZA 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak