herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Maj 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ASYSTENT BURMISTRZA 0 0
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA 0 0
BIURO RADY MIEJSKIEJ 8 9
BURMISTRZ 0 0
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 0 0
INSPEKTOR DS. KADR I SZKOLEŃ 1 5
INSPEKTOR DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ I SPRAW OBRONNYCH 0 0
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 0 0
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLENIOWIE 0 0
RADCA PRAWNY 0 0
SEKRETARIAT 0 0
SEKRETARZ GMINY 0 0
SKARBNIK GMINY 0 0
STRAŻ MIEJSKA 0 0
URZĄD STANU CYWILNEGO 14 8
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH 14 29
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU 24 29
WYDZIAŁ FINANSOWY 8 9
WYDZIAŁ GOSPODARKI GMINNEJ 9 52
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA 24 68
ZASTĘPCA BURMISTRZA 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Kwiecień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ASYSTENT BURMISTRZA 0 0
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA 0 0
BIURO RADY MIEJSKIEJ 6 19
BURMISTRZ 0 0
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 0 0
INSPEKTOR DS. KADR I SZKOLEŃ 4 8
INSPEKTOR DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ I SPRAW OBRONNYCH 0 0
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 0 0
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLENIOWIE 0 0
RADCA PRAWNY 0 0
SEKRETARIAT 0 0
SEKRETARZ GMINY 0 0
SKARBNIK GMINY 0 0
STRAŻ MIEJSKA 0 0
URZĄD STANU CYWILNEGO 42 46
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH 20 21
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU 14 21
WYDZIAŁ FINANSOWY 12 20
WYDZIAŁ GOSPODARKI GMINNEJ 20 124
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA 39 116
ZASTĘPCA BURMISTRZA 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Marzec 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ASYSTENT BURMISTRZA 0 0
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA 0 0
BIURO RADY MIEJSKIEJ 8 12
BURMISTRZ 0 0
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 0 0
INSPEKTOR DS. KADR I SZKOLEŃ 0 0
INSPEKTOR DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ I SPRAW OBRONNYCH 1 1
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 0 0
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLENIOWIE 0 0
RADCA PRAWNY 0 0
SEKRETARIAT 0 0
SEKRETARZ GMINY 5 0
SKARBNIK GMINY 0 0
STRAŻ MIEJSKA 0 0
URZĄD STANU CYWILNEGO 41 50
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH 39 43
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU 16 21
WYDZIAŁ FINANSOWY 17 23
WYDZIAŁ GOSPODARKI GMINNEJ 12 104
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA 38 102
ZASTĘPCA BURMISTRZA 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak