Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Bolesławice na terenie działki numer 71/2 obręb geodezyjny Bolesławice.

WPNS.6220.19.2015.JC                                                                                                                                                                                                                 Goleniów, dnia 01 lipca 2015r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono  do przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą techniczną  w miejscowości Bolesławice na terenie działki numer 71/2 obręb geodezyjny Bolesławice. Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę:

  • czterech kurników  o wymiarach 22m x 145m i  pow. 3.190m2 każdy,
  • warsztatu technicznego,
  • dwóch budynków socjalno-biurowych z dwoma przydomowymi oczyszczalniami lub dwoma zbiornikami bezodpływowymi na ścieki bytowe o poj. ok. 10 m3 każdy,
  • magazynu ściółki (słomy),
  • ośmiu silosów na paszę o poj. 27m3 każdy,
  • ośmiu zbiorników na gaz płynny o poj. 7.800m3 każdy,
  • 8 zbiorników bezodpływowych o poj. ok. 8 m3 każdy na wodę z mycia kurników,
  • montaż transformatora o mocy 400 kV (15/04 kVA),
  • dwóch studni głębinowych (ujęcia wód podziemnych) lub instalacji wodociągowej z gminnej instalacji wodociągowej.

Każdy z kurników będzie przygotowany do obsady 65.000 szt. drobiu, czyli roczna produkcja drobiu wyniesie do 390.000 szt./rok z jednego kurnika.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pani Eweliny Grzelczak i Pana Marcina Lewandowskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Goleniów.

 

Organem właściwym do wydania uzgodnienia w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

      Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz.262) do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie,  Plac Lotników 1, w terminie 21-dniowym od daty podania tej informacji do publicznej wiadomości (od 03.07.2015r. do 24.07.2015r.)  w godzinach od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku).

Postępowanie toczy się w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pokój 206.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

Po upływie ustawowego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 01-07-2015 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 01-07-2015
Ostatnia aktualizacja: - 01-07-2015 10:26