Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie -zawaiadamia się, że inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na polegającego na modernizacji i rozbudowie fermy drobiu na terenie działki 8/7 obręb geodezyjny Inina.

WPNS.6220.13.2015.JC                                                                                                                                                                                                                Goleniów, dnia 21 lipca 2015r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono  do przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji                      i rozbudowie fermy drobiu na terenie działki 8/8 obręb geodezyjny Inina Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pani Lilli Łagodzińskiej działającej   z upoważnienia Pana Tomka Wierzbickiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko oraz jego uzupełnienia.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Goleniów.

 

Organem właściwym do wydania uzgodnienia w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

 

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262) do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie,                             Plac Lotników 1, w terminie 21-dniowym od daty podania tej informacji do publicznej wiadomości (od 21.07.2015r. do 10.08.2015r.)           w godzinach od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku).

Postępowanie toczy się w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pokój 206.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

Po upływie ustawowego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 21-07-2015 15:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 21-07-2015
Ostatnia aktualizacja: - 21-07-2015 15:14