Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

wniosek o przyznanie grantu na zajęcia pozalekcyjne, sprawozdanie z bieżącej realizacji i sprawozdanie merytoryczno - finansowe

ZARZĄDZENIE NR 242/2009

  • BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW

z dnia 30 listopada 2009 r.

 

w sprawie zasad podziału grantów na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Goleniów.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 10, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 54 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Wnioski o przyznanie grantu na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych mogą składać szkoły prowadzone przez Gminę Goleniów, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2. 1. Wnioski o przyznanie grantu na zajęcia pozalekcyjne składane są dwukrotnie w roku szkolnym:

1) na semestr zimowy, do dnia 18 września na okres od 1 października do 15 grudnia,

2) na semestr letni, do dnia 15 grudnia na okres od 1 stycznia do 15 czerwca.

 

§ 3. 1. Wnioski, o których mowa w § 2, rozpatruje komisja w składzie:

1) Zastępca Burmistrza Gminy Goleniów,

2) Skarbnik Gminy Goleniów,

3) Dyrektor Wydziału Edukacji,

4) Zastępca Wydziału Edukacji.

2. Komisja rozpatruje wnioski dwa razy do roku: na semestr zimowy w miesiącu wrześniu, na semestr letni w miesiącu grudniu.

  1. Komisja rozpatruje wnioski na podstawie ustalonych priorytetów:

1) Grant wynika z potrzeb i oczekiwań uczniów,

2) Szkoły oferują możliwość uczestniczenia uczniów w dodatkowych zajęciach z języka obcego,

3) Szkoły oferują zajęcia dla uczniów zdolnych w ramach grup międzyszkolnych,

4) Szkoły oferują w ramach akcji „proste plecy” zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,

5) Szkoły adresują swoje zajęcia także do dzieci i młodzieży środowiskowej oraz lokalnego środowiska.

6) Szkoły kontynuują zajęcia grantowe.

4. Rozpatrując wnioski komisja w pierwszej kolejności przyznaje środki na formę realizującą założenia „Strategii Rozwoju Edukacji Gminy Goleniów na lata 2009 -2018”.

5. Komisja może ustalić minimalną liczbę uczestników zajęć w grupie.

6. Z posiedzeń komisji sporządzany jest protokół.

 

§ 4. Ostateczny podział grantów na zajęcia pozalekcyjne zatwierdza Burmistrz Gminy Goleniów.

 

§ 5. Szkoły zobowiązane są do złożenia:

1) sprawozdań z bieżącej realizacji grantu, dwa razy w czasie trwania grantu, w terminach ustalonych przez komisję, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia

2) sprawozdań merytoryczno-finansowych z poszczególnych zajęć zawierających rozliczenie finansowe z przyznanych środków i opis realizacji zajęć, w terminie ustalonym przez komisję, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do zarządzenia.

 

§ 6. Szkoły zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji prowadzonych zajęć zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 7. 1. Osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne wykonują pracę na podstawie umów zleceń.

  1. Za efektywnie zrealizowane zajęcia przysługuje stawka wynagrodzenia w wysokości

1) 50.00 zł/60 min. (brutto ze składkami ZUS i FP pracodawcy)

2) 80,00 zł/60 min. (brutto ze składkami ZUS i FP pracodawcy), jeżeli realizowane są zajęcia dla uczniów zdolnych w grupie międzyszkolnej, w której uczestniczą uczniowie z co najmniej dwóch szkół.

 

§ 8. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Gminy Goleniów nr 176/2009 z dnia 4 września 2009 r. w sprawie zasad podziału grantów na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Goleniów.

 

§ 9.Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Skarbnikowi Gminy oraz dyrektorom szkół.

 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Gminy Goleniów

Andrzej Wojciechowski

 

Opracował: Przemysław Joppek - WE.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 09-03-2010 09:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Joppek 09-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Matławski 14-09-2010 11:11