Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Porządek obrad sesji


 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

 2. Odczytanie porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia IX sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 27 maja 2015 r. oraz X sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r.

 4. Przedstawienie koncepcji budowy Centrum Komunikacyjnego wraz z Centrum Kultury w Goleniowie.

 5. Sprawozdanie odnośnie funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie Gminy Goleniów.

 6. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleniów, planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej po I półroczu 2015 r.

 7. Interpelacje radnych i wolne wnioski.

 8. Projekt uchwały w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) z terenu gminy Goleniów.

 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracelum sosnowskyi) na terenie gminy Goleniów.

 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów.

 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2015-2020 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie.

 12. Projekt uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie.

 13. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych i/lub słabowidzących uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów”.

 15. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Goleniów a Gminą Miastem Szczecin dotyczącego zasad prowadzenia oraz udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych.

 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy drogi - ulicy Kleeberga w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną.

 17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Ciechno, Budno, Marszewo, Żółwia Błoć, Żdżary, Miękowo, Wierzchosław, Niewiadowo i Nr 9 miasta Goleniów.

 18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 4 dotyczącego terenu w rejonie „Górki Radarowej”.

 19. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

 20. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta i Gminy Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

 21. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi publicznej na terenie Gminy Goleniów do kategorii dróg gminnych (odcinek drogi nr 4120Z : Żdżary - Goleniów).

 22. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.

 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2015-2025.

 24. Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr V/24/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w związku z wypowiedzeniem umowy na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lubczynie.

 25. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na przewlekłe i biurokratyczne załatwianie przez Burmistrza Gminy Goleniów sprawy.

 26. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy.

 27. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy.

 28. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej wywozu i zagospodarowywania odpadów przez Gminę Goleniów.

 29. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej.

 30. Projekt stanowiska w sprawie skargi dotyczącej działalności radnego Rady Miejskiej w Goleniowie.

 31. Informacje o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.

 32. Informacje o działalności między sesjami Komisji Rady Miejskiej.

 33. Informacje o działalności między sesjami Przewodniczącego Rady.

 34. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Sell 02-09-2015 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-09-2015
Ostatnia aktualizacja: - 02-09-2015 11:18