Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) z terenu gminy Goleniów 2015-09-02 11:20
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracelum sosnowskyi) na terenie gminy Goleniów 2015-09-02 11:20
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów 2015-09-02 11:22
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2015-2020 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2015-09-02 11:25
dokument Projekt uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie 2015-09-02 11:26
dokument Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 2015-09-02 11:26
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej pn. "Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych i/lub słabowidzących uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów" 2015-09-02 11:30
dokument Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Goleniów a Gminą Miastem Szczecin dotyczącego zasad prowadzenia oraz udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych 2015-09-02 11:31
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy drogi - ulicy Kleeberga w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną 2015-09-02 11:31
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Ciechno, Budno, Marszewo, Żółwia Błoć, Żdżary, Miękowo, Wierzchosław, Niewiadowo i Nr 9 miasta Goleniów 2015-09-02 11:32
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 4 dotyczącego terenu w rejonie "Górki Radarowej" 2015-09-02 11:33
dokument Projekt uchwały w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 2015-09-02 11:33
dokument Projekt uchwały w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta i Gminy Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 2015-09-02 11:34
dokument Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi publicznej na terenie Gminy Goleniów do kategorii dróg gminnych (odcinek drogi nr 4120Z : Żdżary - Goleniów) 2015-09-02 11:35
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-09-02 11:35
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2015-2025 2015-09-02 11:36
dokument Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr V/24/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w związku z wypowiedzeniem umowy na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lubczynie 2015-09-02 11:36
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na przewlekłe i biurokratyczne załatwianie przez Burmistrza Gminy Goleniów sprawy 2015-09-02 11:37
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy 2015-09-02 11:37
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy 2015-09-02 11:38
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej wywozu i zagospodarowywania odpadów przez Gminę Goleniów 2015-09-02 11:38
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej 2015-09-02 11:39
dokument Projekt stanowiska w sprawie skargi dotyczącej działalności radnego Rady Miejskiej w Goleniowie 2015-09-02 11:39