Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie -zawiadamia się, że w dniu 29 września 2015r. została wydana decyzja nr 26/ŚU/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie miejsc parkingowych o całkowitej powierzchni ok 1300 m2 dla samochodów osobowych na działce numer 202/4 obręb geodezyjny nr 5 miasta Goleniów, należącej do zakładu IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział w Goleniowie umiejscowionego na terenie działek nr 202/4, nr 202/1, nr 202/3, nr 203, nr 216/1, nr 227 położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Goleniów

WPNS.6220.22.2015.JC                                                                                                                                                                                            Goleniów, dnia 29 września 2015r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gminy Goleniów, zgodnie z art. 38 i art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa        w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm) zawiadamia,  że w dniu 29 września 2015r. została wydana decyzja nr         26/ŚU/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie miejsc parkingowych o całkowitej powierzchni ok 1300 m2 dla samochodów osobowych  na działce numer 202/4 obręb geodezyjny nr 5 miasta Goleniów, należącej  do zakładu IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział  w Goleniowie umiejscowionego             na terenie działek nr 202/4, nr 202/1, nr 202/3, nr 203, nr 216/1, nr 227 położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Goleniów, na wniosek IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział  w Goleniowie przy ul. Pułaskiego  nr 19.

 

Liczba stron w postępowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 20, w związku z tym, stosownie do art. 74 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji          o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm) , stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267  ze zm) strony będą zawiadomione o decyzji i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie umieszczane w sposób zwyczajowo przyjęty.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Goleniów terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania .

Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, pokój nr 206, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, (tel. 91 46 98 234).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 30-09-2015 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 29-09-2015
Ostatnia aktualizacja: - 30-09-2015 15:01