herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 12 października 2015 r. została wydana decyzja P- 55 umarzająca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie ścieżki pieszo - rowerowej o długości ok.970 m , zmiennej szerokości od 2,5 m do 5m , nawierzchni bitumicznej lub syntetycznej na terenie działek nr :2/4 w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Nowogard , 98 w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Nowogard, części działki 2/6 ? poza terenem oznaczonym symbolem Ls w obrębie nr 4 miasta Nowogard,178/2, 178/1,175,172,170,171/1,169,168,167,166,165,164 w obrębie nr 4 miasta Nowogard. w c z ę ś c i dotyczącej działek geodezyjnych nr 171/1, 172 i 175 obręb 4 Nowogard. na wniosek: Gmina Nowogard

WPNS.6733.37.2015.KB Goleniów, dnia 12 października 2015r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOLENIOWA

 

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami),

 

Burmistrz Goleniowa zawiadamia,

 

że w dniu 12 października 2015 r. została wydana decyzja P- 55 umarzająca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie ścieżki pieszo - rowerowej o długości ok.970 m , zmiennej szerokości od 2,5 m do 5m , nawierzchni bitumicznej lub syntetycznej na terenie działek nr :2/4 w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Nowogard , 98 w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Nowogard, części działki 2/6 – poza terenem oznaczonym symbolem Ls w obrębie nr 4 miasta Nowogard,178/2, 178/1,175,172,170,171/1,169,168,167,166,165,164 w obrębie nr 4 miasta Nowogard.

 

w c z ę ś c i dotyczącej działek geodezyjnych nr 171/1, 172 i 175 obręb 4 Nowogard.

 

na wniosek: Gmina Nowogard

 

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Goleniowa w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie , Plac Lotników nr 1, pokój nr 206, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, (tel. 91 46 98 231).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 14-10-2015 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 14-10-2015
Ostatnia aktualizacja: - 14-10-2015 12:53