Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - zawiadamia się, że na wniosek Gminy Goleniów zostało wszczęte z dniem 13 października 2015 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi - budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa zlokalizowanego na terenie działek numer 36/33, 83, 113/1, 113/2, 158, 181/1 obręb geodezyjny Podańsko oraz na terenie działek numer 17,19 i 58 obręb numer 11 miasta Goleniów

WPNS.6220.30.2015.JC                                                                                                                                                                                     Goleniów, dnia 13 października 2015r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

 

 

Stosownie do art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz      o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 tekst jednolity)

 

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Goleniów zostało wszczęte z dniem 13 października 2015 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi - budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa  zlokalizowanego na terenie działek numer 36/33, 83, 113/1, 113/2, 158, 181/1 obręb geodezyjny Podańsko oraz na terenie działek numer 17,19  i 58 obreb numer 11 miasta Goleniów

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 tekst jednolity)  w związku z art, 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie ,  w miejscowości Podańsko i Osiedlu Helenów oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/

           Strony mogą zapoznać się z aktami w/w przedsięwzięcia, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72 - 100 Goleniów (pokój nr 206) w terminie 14 dni od chwili podania do publicznej wiadomości.  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

Zgodnie z art, 64 ust. pkt 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się  po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 16-10-2015 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-10-2015
Ostatnia aktualizacja: - 16-10-2015 15:06