Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2016 rok" 2015-11-18 12:26
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania Goleniowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu 2015-11-18 12:27
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 2015-11-18 12:28
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Łozienica 2015-11-18 12:29
dokument Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2015-11-18 12:32
dokument Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Goleniów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka - Sztorm jako członka zwyczajnego 2015-11-18 12:45
dokument Projekt uchwały w sprawie przedłużenia obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Goleniów 2015-11-18 12:45
dokument Projekt uchwały w sprawie przedłużenia obowiązującej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Goleniów 2015-11-18 12:46
dokument Projekt uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Goleniów 2015-11-18 12:46
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-11-18 12:46
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2015-2025 2015-11-18 12:47
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. 2015-11-18 12:47
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2015-11-18 12:47
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Goleniów 2015-11-18 12:48
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2015 r. 2015-11-18 12:53
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym 2015-11-18 12:55