Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/118/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów w roku 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515),  oraz art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 774)

Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów ciążącą na osobach fizycznych posiadających psy, zamieszkałych na terenie Gminy Goleniów w wysokości 48 zł od jednego psa.

§ 2.1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku opłaty w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku opłaty. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku opłaty w ciągu roku, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek opłaty.
2. Obowiązek opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
3. Obowiązek opłaty wygasa z upływem miesiąca następującego po miesiącu, w którym właściciel psa zgłosił ustanie okoliczności uzasadniających ten obowiązek.

§ 3. Nie zapłacona w terminie opłata wraz z odsetkami za zwłokę podlega egzekucji na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak, niż z dniem 1 stycznia 2016 r.


Przewodniczący Rady
Łukasz Mituła


Opracowała Agnieszka Dukowska


Uzasadnienie

Opłata od posiadania psów pozostała niezmieniona w stosunku do stawki ustalonej na rok 2015, przy stawce maksymalnej 120,05 zł, co daje ustalenie opłaty w wysokości 39,98% stawki maksymalnej obowiązującej w roku 2016. Stawka poniżej wskazań rady o ustaleniu stawek podatkowych na poziomie 80% stawek maksymalnych (96,04 zł). Szacowany wpływ do budżetu 75.000,00 zł.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krause 19-04-2016 10:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2016
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2016 10:48