Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu o kolejny obiekt do odchowu kurcząt na nioski wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki 445 obręb geodezyjny Żółwia Błoć,

WPNS.6220.21.2015.JC                                                                                                                                                                                  Goleniów, dnia 23 grudnia 2015r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na rozbudowie istniejącej fermy drobiu o  kolejny obiekt do odchowu kurcząt na nioski wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki 445 obręb geodezyjny Żółwia Błoć, postępowanie prowadzone jest na wniosek Pana Janusza Kaczmarka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.
Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Goleniów.

Organem właściwym do wydania uzgodnienia w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz.262)      do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, w terminie 21-dniowym od daty podania tej informacji do publicznej wiadomości (od 28.01.2015r. do 18.01.2016r.)  w godzinach od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku).
Postępowanie toczy się w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pokój 206.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.
Po upływie ustawowego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 23-12-2015 12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 23-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Joanna Chilkiewicz 23-12-2015 14:12