Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 296/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Goleniów ustawami w 2017r. 2017-01-24 07:00
Zarządzenie nr 295/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-01-24 07:01
Zarządzenie nr 294/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30.12.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. 2017-01-03 14:27
Zarządzenie Nr 292/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 grudnia 2016r. w sprawie zmiany w polityce rachunkowości Gminy Goleniów 2017-10-25 10:10
ZARZĄDZENIE NR 291/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2017-01-11 14:53
Zarządzenie nr 290/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielenia zamówień publicznych w tym organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie przy realizacji wydatków z Budżetu Gminy oraz zasady udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych 2017-01-05 14:33
Zarządzenie Nr 289/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży 2016-12-29 15:09
Zarządzenie Nr 288/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2016-12-29 15:11
Zarządzenie Nr 287/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie dotacji dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2016-12-29 15:14
Zarządzenie Nr 286/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie dotacji dla Goleniowskiego Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym ?Ewa? na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2016-12-29 15:13
Zarządzenie Nr 285/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2016-12-29 15:12
Zarządzenie Nr 284/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. "Otwarte Bramy - szlak turystyczny w mieście Goleniów - Etap II" ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr POIS.2.5/3/2016 2016-12-29 09:39
ZARZĄDZENIE nr 282/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nabycia praw do nieruchomości położonych w Goleniowie przy ulicy Dworcowej i w Kliniskach Wielkich przy ulicy Piastowskiej 66 2016-12-23 09:53
Zarządzenie Nr 281/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 2016-12-22 14:28
Zarządzenie Nr 280/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016 r. 2016-12-23 11:13
Zarządzenie Nr 279/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2016-12-20 11:01
ZARZĄDZENIE NR 278/2016 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie składu Społecznej Rady Kultury 2016-12-22 12:51
Zarządzenie Nr 277/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ? Otwarte Bramy ? szlak turystyczny w mieście Goleniów ? Etap II? 2016-12-19 08:52
Zarządzenie NR 276/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-12-16 10:34
Zarządzenie Nr 275/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 2016-12-21 12:48
Zarządzenie NR 274/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-12-13 09:59
Zarządzenie Nr 273/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Burmistrza Gminy Goleniów BARNIM 2016-12-12 11:18
Zarządzenie NR 272/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-12-13 09:58
ZARZĄDZENIE Nr 271/2016 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym 2016-12-12 12:00
Zarządzenie nr 270/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 08.12.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. 2016-12-08 09:33
Zarządzenie NR 269/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-12-08 10:48
ZARZĄDZENIE nr 268/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do sprzedaży i dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, będących w użytkowaniu wieczystym, położonych w Goleniowie. 2017-03-16 14:38
Zarządzenie Nr 267/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 1 grudnia 2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania do składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Goleniowie. 2017-01-16 09:35
Zarządzenie NR 266/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-12-08 10:47
Zarządzenie Nr 265/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia ?Niepokonani? w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2016-11-28 14:15
Zarządzenie Nr 264/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 2016-11-24 14:38
Zarządzenie NR 263/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-12-08 10:46
Zarządzenie nr 262/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Goleniów i jej jednostkach organizacyjnych 2016-12-21 11:29
Zarządzenie nr 260/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22.11.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. 2016-11-22 13:52
Zarządzenie nr 259/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22.11.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2016-11-22 09:26
Zarządzenie nr 258/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22.11.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2016-11-22 09:25
Zarządzenie nr 257/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2016-11-23 15:27
Zarządzenie NR 256/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie sposobu udzielania pozyczek na cele remontowe dla wspólnot mieszkaniowych 2016-12-08 10:54
Zarządzenie NR 255/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-12-08 10:45
Zarządzenie Nr 254/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: I Bożonarodzeniowa pomoc świąteczna dla najuboższych, II Spotkanie wigilijne 2016-11-16 10:26
Zarządzenie Nr 253/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi ?Grodnica? w Kliniskach Wielkich na realizację zadania publicznego z zakresu promocji wolontariatu 2016-11-16 10:29
Zarządzenie Nr 252/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi ?Grodnica? w Kliniskach Wielkich na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych 2016-11-16 10:27
Zarządzenie nr 251/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14.11.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2016-11-14 13:34
Zarządzenie nr 250/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14.11.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2016-11-14 13:33
Zarządzenie NR 249/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-11-17 18:00
Zarządzenie Nr 248/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2016-11-09 13:10
Zarządzenie Nr 247/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 04 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonej w obrębie nr 8 miasta Goleniowa przy ulicy Jana Kochanowskiego stanowiącej mienie komunalne. 2016-11-17 08:51
ZARZĄDZENIE nr 246/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości - działek wchodzących w skład drogi przebiegającej przez miejscowość Żdżary 2016-11-08 11:25
Zarządzenie Nr 245/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 03 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonej w obrębie nr 11 miasta Goleniowa przy ulicy Stargardzkiej. 2016-11-17 08:46
Zarządzenie Nr 244/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 03 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2016-11-07 10:20
Zarządzenie NR 241/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-11-07 11:29
Zarządzenie Nr 240/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 października 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania do składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Goleniowie. 2016-11-03 10:52
Zarządzenie Nr 239/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 października 2016 roku w sprawie Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów. 2016-11-03 09:37
Zarządzenie Nr 238/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 października 2016r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Lipowej 8a/9 2016-11-02 13:48
Zarządzenie nr 235/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 października 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2016-10-24 12:36
ZARZĄDZENIE Nr 234/2016 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym. 2016-10-20 15:26
Zarządzenie NR 230/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-10-20 10:12
Zarządzenie Nr 229/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 października 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 2016-11-07 10:13
Zarządzenie NR 228/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-10-14 13:12
Zarządzenie Nr 227/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 października 2016r. w sprawie ogłoszenia do zbycia lokalu mieszkalnego 2016-10-18 14:14
Zarządzenie Nr 226/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmiany Nr 217/2016 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokali mieszkalnych 2016-10-18 14:10
Zarządzenie Nr 225/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 października 2016 r. w sprawie inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-10-10 13:01
Zarządzenie nr 224/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05.10.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. 2016-10-06 14:04
Zarządzenie nr 223/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 04.10.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2016-10-06 12:07
Zarządzenie Nr 222/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej Sołectwa Podańsko 2016-10-05 07:55
Zarządzenie Nr 221/2016Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów 2016-10-03 14:19
Zarządzenie nr 220/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30.09.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2016-09-30 14:05
Zarządzenie NR 219/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-10-14 13:12
Zarządzenie Nr 218/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Stawno 2016-09-23 14:07
Zarządzenie Nr 217/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 września 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokali mieszkalnych 2016-10-06 14:48
Zarządzenie nr 216/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21.09.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2016-09-21 10:32
Zarządzenie nr 215/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19.09.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. 2016-09-20 09:33
Zarządzenie nr 214/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19.09.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2016-09-20 09:29
Zarządzenie nr 213/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19.09.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2016-09-20 09:28
Zarządzenie Nr 212/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 września 2016 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-09-19 10:49
Zarządzenie Nr 211/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 września 2016 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-09-19 10:47
Zarządzenie NR 210/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia19 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-09-27 07:41
ZARZĄDZENIE nr 209/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 września 2016 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy 2016-09-26 09:57
Zarządzenie Nr 208/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 2016-10-04 12:33
Zarządzenie NR 207/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia15 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-09-16 14:27
Zarządzenie nr 206/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14.09.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. 2016-09-14 13:41
Zarządzenie nr 205/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14.09.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. 2016-09-14 13:40
Zarządzenie Nr 204/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia do składu osobowego Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Szczecin ? Goleniów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Glewicach przedstawiciela Gminy Goleniów 2016-09-13 14:57
Zarządzenie nr 203/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09.09.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. 2016-09-14 13:39
Zarządzenie nr 202/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09.09.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. 2016-09-14 13:38
Zarządzenie nr 201/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09.09.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. 2016-09-14 08:22
Zarządzenie nr 200/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09.09.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. 2016-09-13 15:28
Zarządzenie nr 199/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09.09.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. 2016-09-09 15:17
Zarządzenie Nr 198/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 września 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2016-10-04 12:29
Zarządzenie Nr 197/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 września 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonych w obrębie nr 4 miasta Goleniowa przy ulicy Zielonej osiedle "Zielone Wzgórza". 2016-10-04 12:17
Zarządzenie Nr 196/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 września 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2016-09-13 15:24
Zarządzenie Nr 195/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02 września 2016r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Mostach 78B/11 2016-09-02 14:54
Zarządzenie Nr 194/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02 września 2016r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Kościuszki 2/32 2016-09-02 14:53
Zarządzenie Nr 193/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02 września 2016r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Kościuszki 2/70 2016-09-02 14:52
Zarządzenie Nr 192/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02 września 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiacych mienie komunalne 2016-09-07 12:55
Zarządzenie NR 190/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-09-16 12:12
Zarządzenie nr 189/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29.08.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2016-08-29 15:09
Zarządzenie Nr 188/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonych w obrębie nr 2 miasta Goleniowa w rejonie ulicy Ogrodowej. 2016-10-04 12:06
Zarządzenie NR 187/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-09-16 12:11
Zarządzenie Nr 186/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2016-10-04 12:02
Zarządzenie NR 185/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-08-25 11:41
Zarządzenie Nr 184/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Goleniów na okres od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 2016-09-14 15:04
Zarządzenie Nr 183/2016Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania ze składu osobowego Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Szczecin ? Goleniów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Glewicach przedstawiciela Gminy Goleniów 2016-08-19 14:30
Zarządzenie Nr 182/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 2016-08-19 15:12
Zarządzenie Nr 181/2016Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie reprezentanta mienia komunalnego 2016-08-19 14:29
Zarządzenie NR 180/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-08-24 10:09
Zarządzenie nr 178/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09.08.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. 2016-08-09 14:02
Zarządzenie nr 177/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09.08.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2016-08-09 14:01
Zarządzenie NR 176/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-08-24 10:08
Zarządzenie nr 175/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 08.08.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2016-08-09 08:33
Zarządzenie nr 174/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 08.08.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. 2016-08-09 08:31
Zarządzenie nr 173/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 08.08.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2016-08-09 08:28
Zarządzenie Nr 172/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 08 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonych w obrębie nr 6 miasta Goleniowa przy ulicy Wojska Polskiego. 2016-08-09 14:00
Zarządzenie nr 171/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02.08.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. 2016-08-08 15:25
Zarządzenie Nr 170/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 2 sierpnia 2016 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów na okres od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 2016-08-09 11:27
Zarządzenie NR 169/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-08-05 13:22
Zarządzenie Nr 168 /2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia  26 lipca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego  w Goleniowie 2016-08-23 07:50
Zarządzenie nr 167/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2016-07-26 11:28
Zarządzenie Nr 166 /2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. działalności gospodarczej w Wydziale Administracji i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-07-25 10:18
Zarządzenie Nr 165/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonych w obrębie nr 9 miasta Goleniowa w rejonie ulicy Maszewskiej - Zakładowej, w obrębie nr 2 miasta Goleniowa przy ulicy Polskiej i w obrębie nr 1 miasta Goleniowa przy ulicy 11- go Listopada. 2016-07-28 13:07
ZARZĄDZENIE NR 164/2016 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego 2016-07-22 13:31
Zarządzenie Nr 163/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-07-14 13:55
Zarządzenie Nr 162/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 lipca 2016 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego 2016-07-18 10:26
Zarządzenie Nr 161/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 lipca 2016 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokali mieszkalnych 2016-07-18 10:24
Zarządzenie NR 160/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-08-03 14:58
ZARZĄDZENIE Nr 159 / 2016 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia zastępczych miejsc szpitalnych, stanowiących uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2016-07-14 08:35
Zarządzenie NR 158/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-08-03 14:59
Zarządzenie nr 157/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 2016-07-06 11:57
Zarządzenie Nr 156/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 01 lipca 2016r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-07-15 13:11
Zarządzenie NR 155/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-07-07 13:11
Zarządzenie 154/2016 Burmistzra Gminy Goleniów z dnia 30 czerwca 2016 r w sprawie sposobu udzielania pożyczek na cele remontowe dla wspólnot mieszkaniowych 2016-11-07 11:34
Zarządzenie Nr 153/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2016-06-29 08:17
Zarządzenie Nr 152/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawien ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2016-06-29 13:25
Zarządzenie Nr 151/25016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Inwalidzkiej 1/2 2016-06-22 08:44
ZARZĄDZENIE nr 150/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Zielona Droga. 2016-06-21 13:45
Zarządzenie Nr 149/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Lipowej 1a/6 2016-06-21 11:14
Zarządzenie Nr 148/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Grunwaldzkiej 2b/2 2016-06-21 11:13
Zarządzenie Nr 147/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia p przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonych w obrębie nr 2 miasta Goleniowa w rejonie ulicy Ogrodowej. 2016-07-14 10:49
ZARZĄDZENIE nr 146/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia lokalu mieszkalnego w Mostach, bedącego dotychczas w zarządzie Nadleśnictwa Nowogard 2016-06-20 14:26
ZARZĄDZENIE Nr 145/2016 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2016-06-20 13:28
ZARZĄDZENIE Nr 144/2016 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2016-06-20 13:26
Zarządzenie Nr 143/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. księgowości podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-06-16 13:05
Zarządzenie nr 142/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2016-06-21 10:41
Zarządzenie nr 141/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15.06.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2016-06-16 15:28
Zarządzenie nr 140/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15.06.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2016-06-16 15:27
Zarządzenie nr 139/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15.06.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2016-06-16 15:27
Zarządzenie nr 138/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15.06.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2016-06-16 15:26
Zarządzenie nr 137/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu 2016-06-23 14:43
Zarządzenie NR 136/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-07-07 13:12
ZARZĄDZENIE nr 135/2016 Burmistrza Gminy Gole z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy 2016-06-15 12:35
ZARZĄDZENIE Nr 134/2016 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2016-06-16 12:38
ZARZĄDZENIE Nr 133/2016 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2016-06-16 12:32
Zarządzenie NR 131/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-06-09 13:55
Zarządzenie Nr 130/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonych w obrębie nr 7 miasta Goleniowa przy ulicy Szczecińskiej - Cichej - Przestrzennej 2016-07-01 15:14
Zarządzenie Nr 129/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia do składu osobowego Rady Nadzorczej Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie reprezentantów mienia komunalnego 2016-05-30 15:10
ZARZĄDZENIE NR 128/2016 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie 2016-06-01 09:28
Zarządzenie Nr 127/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul>konstytucji 3 Maja 43/5 2016-06-01 13:46
Zarządzenie nr 126/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2016-06-07 14:43
Zarządzenie Nr 125/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 maja 2016r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Wrzosowej 10/3 2016-05-24 13:10
Zarządzenie nr 124/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23.05.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2016-05-24 13:15
Zarządzenie Nr 123/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonych w obrębie nr 2 miasta Goleniowa pomiędzy ulicami Polską, Jana Pawła II i Ks. Franciszka Włodarczyka 2016-07-01 15:06
Zarządzenie NR 122/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-06-09 13:54
Zarządzenie Nr 121/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonej w obrębie Lubczyna. 2016-07-01 14:51
ZARZĄDZENIE nr 120/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy 2016-05-24 09:39
Zarządzenie Nr 119/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2016-05-23 14:35
Zarządzenie Nr 118/2016 Burmistrz Gminy Goleniów z dnia 16 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położonej w Inince nr 2 2016-05-24 13:08
Zarządzenie Nr 117/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 maja 216r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Goleniowie przy ul.Inwalidzkiej 1/7 2016-06-01 13:43
Zarządzenie nr 116/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Karty audytu wewnętrznego i Księgi procedur audytu wewnętrznego 2019-01-02 11:52
Zarządzenie NR 115/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-05-16 14:51
ZARZĄDZENIE NR 114/2016 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie 2016-05-19 14:02
Zarządzenie Nr 113/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonej w obrębie nr 9 miasta Goleniowa przy ulicy Maszewskiej. 2016-08-01 12:43
ZARZĄDZENIE nr 112/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy 2016-05-24 09:36
Zarządzenie nr 111/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05.05.2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 2016-05-09 13:36
Zarządzenie Nr 110/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokali mieszkalnych 2016-05-11 15:36
Zarządzenie NR 109/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-05-09 11:42
Zarządzenie NR 108/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-05-05 09:26
Zarządzenie Nr 107/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 kwietnia 2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia opiekunów sołectw Gminy Goleniów i Osiedla Helenów 2016-05-05 09:25
Zarządzenie NR 106/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-05-04 14:10
Zarządzenie nr 105/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27.04.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu pod wynajem nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2016-04-27 14:38
Zarządzenie nr 104/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26.04.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2016-04-27 14:37
Zarządzenie Nr 103/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 2016-05-10 11:28
Zarządzenie Nr 102/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2016-04-26 12:52
Zarządzenie Nr 101/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2016-04-20 12:38
Zarządzenie Nr 100/2016 Burmistrza Gminy Goleniów Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia reorganizacji formacji obrony cywilnej w gminie 2016-04-19 09:12
ZARZĄDZENIE Nr 99/ 2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2016-04-19 09:15
Zarządzenie Nr 98/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 2016-04-18 15:18
ZARZĄDZENIE NR 97/2016 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym. 2016-04-18 12:37
Zarządzenie Nr 96/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz przeciwdziałania Zjawisku Wykluczenia Społecznego ?Pro? w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2016-04-13 14:38
Zarządzenie Nr 95/2016Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na organizacji Festiwalu Seniorów pn. Senioralia 2016 2016-04-13 14:36
Zarządzenie nr 94/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13.04.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2016-04-13 14:48
Zarządzenie NR 93/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-04-13 14:02
Zarządzenie Nr 92/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Goleniowa w rejonie ulicy Odrodzenia. 2016-05-10 11:24
Zarządzenie nr 91/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11.04.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2016-04-11 14:50
Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2016-04-07 14:42
Zarządzenie NR 89/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-04-06 15:30
Zarządzenie Burmistrza Nr 87/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 01 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonych w obrębie nr 9 miasta Goleniowa przy ulicy Maszewskiej - Zakładowej. 2016-05-10 11:15
Zarządzenie Nr 86/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 01 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonej w obrębie nr 5 miasta Goleniowa przy ulicy Nowogardzkiej. 2016-05-10 11:11
Zarządzenie Nr 85/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 01 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego w Wierzchosławiu 31/2 2016-04-06 12:28
Zarządzenie Nr 84/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia-przekazania kasy w UGIM. 2016-04-01 12:10
Zarządzenie Nr 83/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego 2016-04-06 12:21
Zarządzenie Nr 82/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie `wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 2016-03-31 12:52
Zarządzenie Nr 81/2016 Burmistrza Gminy Goleniów  z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie powołania członków Goleniowskiej Rady Seniorów 2016-03-31 12:53
Zarządzenie NR 80/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-04-06 14:39
ZARZĄDZENIE nr 79/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia ewakuacji budynku Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-03-31 07:54
Zarządzenie Nr 78/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie dotacji dla Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Promocja i profilaktyka właściwego odżywiania 2016-03-23 15:21
Zarządzenie Nr 77/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na dwa stanowiska Aplikanta w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-03-22 15:20
Zarządzenie Nr 76/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Promocja i profilaktyka właściwego odżywiania 2016-03-22 14:43
Zarządzenie nr 75/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16.03.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienienie komunalne. 2016-03-17 11:43
Zarządzenie nr 74/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16.03.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienienie komunalne. 2016-03-17 11:40
Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 marca 2016r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Szczecińskiej 28/6 2016-03-16 12:40
Zarządzenie nr 72/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15.03.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2016-03-15 15:26
Zarządzenie NR 71/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-04-06 14:40
Zarządzenie Nr 70/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2016-03-29 10:33
ZARZĄDZENIE nr 69/2016 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości lokalowej usytuowanej w Podańsku przy ulicy Wylotowej 2 2016-03-09 15:47
Zarządzenie Nr 68/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09.03.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/09 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-03-09 10:20
Zarządzenie Nr 67/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 marca 2016 r zmieniające zarządzenie Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat i określenia sposobu ich ustalania,za usługi o charakterze użyteczności publicznej w sferze kultury fizycznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie i za korzystanie z obiektów i urządzeń administrowanych przez tę jednostkę. 2016-03-16 09:11
Zarządzenie NR 66/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-03-09 10:21
Zarządzenie Nr 65/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 01 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonej w obrębie Glewice -1 2016-03-29 10:16
Zarządzenie nr 64/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 01.03.2016r. w sprawie zmiany zarzadzenia nr 127/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 czerwca 2010 r. /ze zmianami / w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmu nieruchomości stanowiących własnosć Gminy Goleniów oraz ich obciążania. 2016-03-01 14:13
Zarządzenie NR 63/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-03-04 12:19
Zarządzenie nr 62/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania procedury brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego 2016-03-02 14:14
Zarządzenie nr 61/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-03-02 14:11
Zarządzenie Nr 60/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25.02.2016 r. o uchyleniu zarządzenia w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i wydawania w tych sprawach decyzji oraz ustanawiania rodziny wspierającej, zawierania i rozwiązywania umów w tym zakresie 2016-02-25 10:37
Zarządzenie NR 59/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-02-25 14:34
Zarządzenie nr 58/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24.02.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2016-02-29 08:09
Zarządzenie nr 57/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22.02.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2016-02-22 14:55
Zarządzenie nr 56/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22.02.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2016-02-22 14:54
ZARZĄDZENIE nr 55/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie nabycia praw do nieruchomości położonej przy Dworcowej 1a w Goleniowie 2016-02-22 15:48
ZARZĄDZENIE nr 54/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia do sprzedaży i dokonaia sprzedaży w drodze bezprzetragowej, nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym, położonych w Goleniowie przy ulicy I Brygady Legionów 2016-02-18 14:50
Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie ogłoaszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonej w obrębie Modrzewie 2016-03-29 10:08
Zarządzenie Nr 51/2016 Burmistrza gminy Goleniów w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Kościuszki 3/54 2016-02-18 09:58
Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Konstytucji 3 Maja 32/11 2016-02-18 09:57
ZARZĄDZENIE nr 49/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Wojska Polskiego 28 2016-02-17 08:36
ZARZĄDZENIE nr 48/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów nr 98/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Kliniska Wielkie, stanowiącej drogę, ulicę Kolejową. 2016-02-17 08:34
ZARZĄDZENIE nr 47/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie nabycia praw do nieruchomości położonych w Goleniowie przy ulicy F. Chopina i przy Placu J. Płsudskiego nr 2 2016-02-17 08:30
Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2016-02-16 15:16
Zarządzenie Nr 45/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu: Podejmowanie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2016-02-15 15:11
Zarządzenie Nr 44/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu: Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2016-02-15 15:09
Zarządzenie Nr 43/2016Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 lutego 2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-02-15 13:52
ZARZĄDZENIE Nr 42/2016 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2016 r. 2016-02-11 14:53
Zarządzenie Nr 41/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych 2016-02-11 12:39
Zarządzenie NR 40/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-02-11 14:42
Zarządzenie Nr 39/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09 lutego 2016 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds gospodarki gminnej w Wydziale Gospodarki Gminnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-02-09 12:42
Zarządzenie Nr 38/2016Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w Sołectwie Mosty Osiedle 2016-02-09 14:18
Zarządzenie Nr 37/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 lutego 2016r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Młynarskiej 15/7 2016-02-17 11:21
Zarządzenie Nr 36/2016 Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów. 2016-02-09 13:46
Zarządzenie nr 35/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 03 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego 2016-02-05 09:38
Zarządzenie NR 34/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-02-11 14:41
Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2016-02-09 13:50
Zarządzenie Nr 32/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedazy lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Stanisława Mikołajczyka 44/1 2016-01-29 15:19
Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na dwa stanowiska Aplikanta w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-01-26 09:57
Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Goleniów w roku 2016 2016-01-22 13:09
Zarządzenie Nr 29/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży ?Tęczowa Kraina? w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego pn: Prowadzenie punktu konsultacyjno ? terapeutycznego dla dzieci z problemami rozwojowymi i ich rodziców 2016-01-22 14:05
Zarządzenie NR 28/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-01-22 15:13
Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych 2016-01-26 13:03
Zarządzenie Nr 26/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2016-01-26 13:03
Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwarty konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 2016-01-20 15:15
Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów położonej w obrębie nr 5 miasta Goleniowa przy ulicy Szkolnej - Pułaskiego. 2016-02-09 13:42
Zarządzenie nr 23/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20.01.2016 r. w spr. powołania komisji doraźnej, mającej za zadanie stwierdzenie istnienia plantacji wierzby energetycznej 2016-01-22 08:42
ZARZĄDZENIE NR 22/2016 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym 2016-01-21 09:58
Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie dotacji dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Szczecinie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt.: Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Goleniów 2016-01-18 15:12
ZARZĄDZENIE NR 20/2016 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym 2016-01-21 10:02
Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych 2016-01-15 08:46
Zarządzenie Nr 18/2016Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 stycznia 2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia opiekunów sołectw Gminy Goleniów i Osiedla Helenów 2016-01-14 14:41
Zarządzenie NR 17/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-01-20 13:17
Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13.01.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2016-01-15 12:26
Zarządzenie nr 15/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13.01.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2016-01-15 12:26
Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie podziału środków finansowych dla Goleniowskiego Domu Kultury, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie w ramach wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży 2016-01-14 14:47
Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie powołania zespołu spisowego 2016-01-11 11:18
ZARZĄDZENIE NR 12/2016 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 08 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla Adama Tarnożka 2016-01-14 14:49
ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 08 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla Anny Malesza 2016-01-14 14:50
ZARZĄDZENIE NR 10/2016 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 08 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla Antoniego Chmielniaka 2016-01-14 14:51
ZARZĄDZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 08 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla Mateusza Szweda 2016-01-14 14:51
ZARZĄDZENIE NR 8/2016 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 08 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla Patryka Kusiaka 2016-01-14 14:52
ZARZĄDZENIE NR 7/2016 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 08 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla Pauliny Malesza 2016-01-14 14:52
ZARZĄDZENIE nr 6/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 stycznia 2016 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy 2016-01-14 14:58
ZARZĄDZENIE nr 5/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 stycznia 2016 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy 2016-01-14 14:55
ZARZĄDZENIE nr 4/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 stycznia 2016 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy 2016-01-14 14:59
Zarządzenie NR 3/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 stycznia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r 2016-01-12 11:50
Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Gminy Golenió z dnia 04 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokali mieszkalnych 2016-01-08 11:10
ZARZĄDZENIE Nr 1/2016 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki organizacyjnej gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, którego jest dysponentem na rok 2016. 2016-10-04 09:55