herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 15 lutego 2016 r. została wydana decyzja P-8 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 63 PE na terenie działek 362,77,75/19,75/3 położonych w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie

 

 

WPNS.6733.74.2015.KB.TS                                                                                                                                                                                                         Goleniów, dnia 15 lutego 2016r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW

 

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami),

 

      Burmistrz Gminy Goleniów  zawiadamia,

 

że w dniu 15 lutego 2016 r. została wydana decyzja P-8 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 63 PE na terenie działek 362,77,75/19,75/3  położonych w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie

na wniosek: Pani Alicji Potiechin działającej z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Poznaniu z siedzibą przy ul. Grobla 15  

 

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Goleniowa w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie , Plac Lotników nr 1, pokój nr 206, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, (tel. 91 46 98 231).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 15-02-2016 15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 15-02-2016
Ostatnia aktualizacja: - 15-02-2016 15:16