herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie- zawiadamia się, że w dniu 17 lutego 2016r. została wydana decyzja P- 9 zmieniająca decyzję P- 17 z dnia  30 kwietnia 2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 41704 Lubczyna wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr  143/6 położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna, na wniosek: AERO2 Sp z o.o.

 

 

WPNS.6733.88.2014.KB .TS                                                                                                                                                                                                  Goleniów, dnia 17 lutego  2016r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE      BURMISTRZA GOLENIOWA

 

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami),

 

                                                   Burmistrz Goleniowa  zawiadamia,

 

że w dniu 17 lutego 2016r. została wydana decyzja P- 9 zmieniająca decyzję P- 17 z dnia  30 kwietnia 2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 41704 Lubczyna wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr  143/6 położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna.

na wniosek: AERO2 Sp z o.o.

 

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Goleniowa w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie , Plac Lotników nr 1, pokój nr 206, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, (tel. 91 46 98 231).

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 17-02-2016 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 17-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Chilkiewicz 17-02-2016 14:29