Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Porządek obrad sesji

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

 2. Odczytanie porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XVI sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 27 stycznia 2016 r.

 4. Harmonogram zadań inwestycyjnych przyjętych do budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok.

 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2016 rok”.

 6. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia partnerskiego z Województwem Zachodniopomorskim dotyczącego współdziałania w realizacji zadań pn. Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora.

 7. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa w rejonie ulic: Puszkina, Juliusza Słowackiego, Króla Wł. Jagiełły, Szkolnej.

 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów.

 9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Świerkowa we wsi Białuń.

 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Dworcowej 1a, nabywanej od Polskich Kolei Państwowych S.A.

 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów.

 12. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze Gminy Goleniów.

 13. Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Goleniów.

 14. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Goleniów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

 15. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów.

 16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Goleniów.

 17. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów.

 18. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.

 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2016-2025.

 20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej decyzji wydanej przez Starostę Goleniowskiego z dnia 7 marca 2014 r. na wniosek Burmistrza Gminy Goleniów.

 21. Interpelacje radnych i wolne wnioski.

 22. Informacje o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.

 23. Informacje o działalności między sesjami Komisji Rady Miejskiej.

 24. Informacje o działalności między sesjami Przewodniczącego Rady.

 25. Zamknięcie obrad sesji.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Sell 17-02-2016 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Sell 17-02-2016 14:45