Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 67/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4-1-2002 Zarządu Gminy Goleniów z dnia 3 stycznia 2002 r. /z późniejszymi zmianami/ w sprawie zasad i opłat wydzierżawiania gruntów stanowiących mienie komunalne


    • Zarządzenie nr 67/2010

      • Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 22 marca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 4-1-2002 Zarządu Gminy Goleniów z dnia 3 stycznia 2002r.
/z późniejszymi zmianami/ w sprawie zasad i opłat wydzierżawiania gruntów stanowiących mienie komunalne.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111 Nr 223 poz. 1458 z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146

w związku z rozdziałem III uchwały Nr XXV/334/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 17 listopada 2004r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu zmienionej uchwałą Nr XXIX/361/05 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 9 lutego 2005r. zarządzam, co następuje:

§1. W uchwale nr 4-1-2002 Zarządu Gminy Goleniów z dnia 3 stycznia 2002r. w sprawie zasad i opłat za wydzierżawianie gruntów stanowiących mienie komunalne zmienionej następnie zarządzeniami nr 54/2004 z dnia 11.03.2004, nr 59/2004 z dnia 29.03.2004, nr 68/2005 z dnia 30.03.2005, nr 58/2006 z dnia 23.03.2006, nr 89/2006 z dnia 15.05.2006, nr 69/2007 z dnia 26.03.2007, nr 67/2008 z dnia 17.03.2008, nr 56/2009 z dnia 26.03.2009 Burmistrza Gminy Goleniów wprowadza się następujące zmiany:

W § 9 dodaje sie punkt „h” o brzmieniu:

W okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. odstępuje się od podwyższenia czynszu,
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2009, ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, za dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2010r.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. wydzierżawiania mienia gminnego.

Burmistrz Gminy Goleniów

Andrzej Wojciechowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Kaźmierczak 30-03-2010 08:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Kaźmierczak 30-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 30-03-2010 08:38