herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie- zawiadamia się o wznowieniu postępowanie administracyjne w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną nr P-16 z dnia 30 kwietnia 2015r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydanej dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 41548 Goleniów Południe wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na budynku Kościoła przy ul. W. Andersa 6 w Goleniowie ? działka nr 309 w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie.

WPNS.6733.71.2014.KB                                                                                                                                                                                  Goleniów, dnia  18 lutego  2016r.                

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

          Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2015, poz. 199 jednolity tekst z późniejszymi zmianami) oraz                          na podstawie art. 145§ 1 pkt 4 w związku z art.  149 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 tekst jednolity) zawiadamia się             o wznowieniu postępowanie administracyjne w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną nr P-16 z dnia 30 kwietnia 2015r.  o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydanej  dla inwestycji polegającej na   budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 41548 Goleniów Południe wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na budynku Kościoła przy ul. W. Andersa 6 w Goleniowie – działka nr 309 w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie.

 

 

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) od poniedziałku do wtorku w  godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w  Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 22-02-2016 11:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 22-02-2016
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2016 11:31