Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla w Helenowie oraz ustalenia ich trybu 2016-03-24 08:30
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2016 na terenie Gminy Goleniów 2016-03-24 08:31
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów 2016-03-24 08:31
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze Gminy Goleniów 2016-03-24 08:31
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów 2016-03-24 08:32
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów na 2016 rok 2016-03-24 08:32
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w Rurzycy 2016-03-24 08:32
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w Budnie nr 35 2016-03-24 08:33
dokument Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Lubczyna, przeznaczonej pod realizację urządzeń infrastruktury technicznej 2016-03-24 08:33
dokument Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom: Jaśminowa i Różana, położonym w obrębie nr 3 miasta Goleniów 2016-03-24 08:33
dokument Projekt uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego, rosnącego na terenie działki nr 364 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie 2016-03-24 08:33
dokument Projekt uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody daglezji zielonej, rosnącej na terenie działki nr 30/4 położonej w obrębie geodezyjnym Krzewno 2016-03-24 08:34
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-03-24 08:34
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2016-2025 2016-03-24 08:34
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa wsi Komarowo 2016-03-24 08:34
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej nieudostępnienia dokumentów z zakresu informacji publicznej 2016-03-24 08:35
dokument Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2016-2019 2016-03-24 08:35