herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej wieży ciśnień na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu na terenie działek o nr geodezyjnych:1/3,1/4,1/5,1/6 i 1/7 w obrębie 10 miasta Goleniów gm.Goleniów.