herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie:Burmistrz Nowogardu zawiadamia , że w dniu 10.05.2016 r.została wydana decyzja nr 9/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej wieży ciśnień na budynek użyteczności publicznej wraz z urządzeniami budowlanymi oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektu,na terenie działek o nr geodezyjnych:1/3,1/4,1/5,1/6 i 1/7 w obrębie 10 miasta Goleniów, gm.Goleniów