Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor ds. księgowości podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie

 

Urząd Gminy i Miasta Goleniów

 

Plac Lotników 1

72-100 Goleniów

BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW

 • OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor ds. księgowości podatków

i opłat lokalnych

W Wydziale Finansowym

w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie

  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych

  3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolnym stanowisku

  5. nieposzlakowana opinia

  6. wykształcenie średnie o profilu finanse lub rachunkowość lub wykształcenie wyższe o profilu finanse lub rachunkowość ( przy wykształceniu średnim - udokumentowany minimum trzyletni staż pracy w urzędzie, przy wykształceniu wyższym - udokumentowany roczny staż pracy preferowany w urzędzie)

 2. Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe magisterskie

 • preferowany pięcioletni staż pracy na stanowiskach biurowych

 • preferowane odbyte szkolenia w zakresie stanowiska pracy w okresie ostatnich dwóch lat

 • doświadczenie zawodowe:

- windykacja

- rozliczanie oraz księgowanie wpłat

- praca z systemami księgowymi

 • znajomość obowiązujących przepisów z zakresu:

- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

- ordynacja podatkowa

- ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

- rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

- kodeks postępowania administracyjnego

 • znajomość pakietu oprogramowania:

- SIGID,

- EPUAP,

- Serwis Informacji Prawnej LEX,

- elektroniczna przeglądarka Ksiąg Wieczystych

- wyszukiwarka KRS

 • bardzo dobra obsługa komputera

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie księgowości z tytułu zobowiązań podatkowych od osób fizycznych i prawnych,

 2. prowadzenie egzekucji w zakresie podatku od środków transportowych,

 3. rozliczenie sołtysów z pobranej gotówki z tytułu zobowiązań pieniężnych z terenu gminy oraz opłaty od posiadania psów,

 4. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem kwitariuszy przez sołtysów,

 5. współpraca z wymiarem w zakresie naliczania podatku akcyzowego w paliwie dla rolników.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy

 2. wynagrodzenie zasadnicze brutto w wysokości: 2.700,00 miesięcznie

narzędzia pracy: komputer, telefon stacjonarny, sprzęt biurowy.

 1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys - curriculum vitae,

3) kserokopie zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie oraz świadectw pracy,

4) kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

6) referencje - jeżeli takowe posiada,

7) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

8) oświadczenie o niekaralności (przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Zapraszamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres Urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. księgowości podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym w terminie do dnia 28.06.2016 do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni o terminie rozmów kwalifikacyjnych telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej, natomiast osoby które nie zostaną zakwalifikowane do następnego etapu naboru, otrzymają odpowiedzi pisemne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)”.

 

Szczegółowe informacje na temat dodatkowych wymagań oraz zakresu wykonywanych zadań można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej (www.goleniow.pl) oraz pod numerem telefonu 46 98 220.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Kachniarz 15-06-2016 13:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Marta Kachniarz 21-06-2016 08:39