Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Porządek obrad sesji


 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

 2. Odczytanie porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXI sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 25 maja 2016 r.

 4. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Goleniów oraz gospodarowania mieniem gminnym w roku 2015 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2015 rok oraz udzielenie absolutorium dla Burmistrza Gminy Goleniów z tego tytułu.

  1. Opinie merytorycznych Komisji Rady odnośnie sprawozdania Burmistrza Gminy z realizacji budżetu i gospodarowania mieniem gminnym oraz sprawozdania finansowego.

  2. Wniosek Komisji Rewizyjnej.

  3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

  4. Dyskusja.

  5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów za 2015 rok.

  6. Głosowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie Goleniów w 2015 roku.

 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na remont kościoła filialnego w miejscowości Podańsko p.w. św. Stanisława Kostki.

 3. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Łozienica.

 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren działki nr 34/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Łozienica.

 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Jodłowej.

 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Szarych Szeregów 14, na rzecz Skarbu Państwa.

 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/190/16 z dnia 24.02.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Dworcowej 1 a, nabywanej od Polskich Kolei Państwowych S.A.

 8. Projekt uchwały w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w gminie Goleniów.

 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/337/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.

 10. Projekt uchwały w sprawie usunięcia symboli komunistycznych znajdujących się w przestrzeni miejskiej Goleniowa.

 11. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.

 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2016-2025.

 13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy.

 14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Goleniów.

 15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej niewydania przez Burmistrza Gminy Goleniów pisemnego zarządzenia.

 16. Interpelacje radnych i wolne wnioski.

 17. Informacje o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.

 18. Informacje o działalności między sesjami Komisji Rady Miejskiej.

 19. Informacje o działalności między sesjami Przewodniczącego Rady.

 20. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Sell 22-06-2016 15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2016
Ostatnia aktualizacja: - 22-06-2016 15:03