herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia istniejącego placu zabaw-odcinka lini oświetleniowej nn 0,4 kV oraz posadowieniu lampy oświetleniowej, na terenie działek o nr geodezyjnych : 51/62,51/33,51/64 w obrębie Pucice, gm. Goleniów.