herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot. : wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i nadbudowie budynku na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Wojska Polskiego 28 w Goleniowie, na terenie działki o nr geodezyjnym 153 w obrębie Goleniów-1, gm. Goleniów.