herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot. : wszczecia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Nowogardu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.,dotyczącej inwestycji polegającej na budowie kompleksu Zakładu Aktywności Zawodowej i zagospodarowaniu terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 216/42 i 216/20 w obrębie Łozienica gm. Goleniów, w zakresie doprecyzowania zapisu dot. obsługi w zakresie infrstruktury technicznej oraz korekty oznaczeń w załączniku graficznym do decyzji.