herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.wydanej zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu Zakładu Aktywności Zawodowej i zagospodarowaniu terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,na terenie działek o nr geodezyjnych 216/42 i 216/20 w obrębie Łozienica gm.Goleniów