herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r. zatwierdzająca ,, Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz dokumentacji hydrogeologicznej w podłożu drogi ekspresowej S3. Zadanie 1 : Droga ekspresowa S3 na odcinku Brzozowo-Miękowo km 44+220-61+800 pow. goleniowski, województwo Zachodnipomorskie "