Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - podaje się do wiadomości stronom że na wniosek Pana Adama Stempniewicza Pełnomocnika Gminy Goleniów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Andersa na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej do ul. Konstytucji 3 Maja w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną i remontem mostu w miejscowości Goleniów, BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW w dniu 26 sierpnia 2016r., pod znakiem: WPNS.6220.21.2016.JC wydał postanowienie, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

WPNS.6220.21.2016.JC                                                                                                                                                                         Goleniów, dnia 26 sierpnia 2016r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                      o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.),

podaje się stronom do wiadomości,

 

że na wniosek Pana Adama Stempniewicza Pełnomocnika Gminy Goleniów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Andersa  na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej do ul. Konstytucji 3 Maja w Goleniowie wraz  z infrastrukturą techniczną i remontem mostu w miejscowości Goleniów,

 

BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW,

po przeanalizowaniu przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, w tym w szczególności zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia, w dniu 26 sierpnia 2016r., pod znakiem: WPNS.6220.21.2016.JC wydał postanowienie, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

 Z treścią ww. postanowienia strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  w Goleniowie (ul. Plac Lotników1), w godzinach 730-1530. Jednocześnie informuję, że na w/w postanowienie nie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 26-08-2016 15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 26-08-2016
Ostatnia aktualizacja: - 26-08-2016 15:10