Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie- zawiadamia się, że na wniosek Gminy Goleniów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn: ?Otwarte Bramy ? szlak turystyczny w mieście Goleniów ?etap II?. W skład w/w inwestycji wchodzić będzie zagospodarowanie terenu parku miejskiego przy ul. Szczecińskiej w Goleniowie, przebudowa parkingu przy ul. Norwida przed wejściem na Stadion Miejski, zagospodarowanie terenu skweru między ulicą Andersa a ulicą Grota Rowieckiego oraz modernizacja psiego wybiegu przy rzece Inie. Inwestycja obejmuje, także przyłącza do sieci elektrycznej (zasilanie, oświetlenie) wodnej i kanalizacji sanitarnej, sieci oświetlenia, oraz instalacje zewnętrzne na potrzeby inwestycji. Inwestycja realizowana będzie na następujących działkach 118/1, 118/2, 132/7 obręb geodezyjny nr 7 miasta Goleniów oraz 352/2, 352/1 obręb geodezyjny nr 8 miasta Goleniów oraz części działek numer 90, 113, 119, 120, 121, 371, 353, 50, 132/9 obręb geodezyjny nr 7 miasta Goleniów.

WPNS.6220.23.2016.JC                                                            

 

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów uzgadniających

 

 

Stosownie do art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.    poz. 23)

 

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Goleniów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia  pn: „Otwarte Bramy – szlak turystyczny w mieście Goleniów –etap II”. W skład w/w inwestycji wchodzić będzie zagospodarowanie terenu parku miejskiego przy ul. Szczecińskiej w Goleniowie, przebudowa parkingu przy ul. Norwida przed wejściem na Stadion Miejski, zagospodarowanie terenu skweru między ulicą Andersa a ulicą Grota Rowieckiego oraz modernizacja psiego wybiegu przy rzece Inie.          Inwestycja obejmuje, także przyłącza do sieci elektrycznej (zasilanie, oświetlenie) wodnej  i kanalizacji sanitarnej, sieci oświetlenia, oraz instalacje zewnętrzne na potrzeby inwestycji.

Inwestycja realizowana będzie na następujących działkach 118/1, 118/2, 132/7 obręb geodezyjny  nr 7 miasta Goleniów oraz 352/2, 352/1 obręb geodezyjny nr 8 miasta Goleniów oraz części działek numer 90, 113, 119, 120, 121, 371, 353, 50, 132/9 obręb geodezyjny nr 7 miasta Goleniów.

 

            W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23)   w związku z art, 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta   w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/

           Strony mogą zapoznać się z dokumentami w/w przedsięwzięcia, składać wnioski   i zastrzeżenia siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72 - 100 Goleniów  (pokój nr 206) w terminie 14 dni od chwili podania do publicznej wiadomości.  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

Zgodnie z art, 64 ust. pkt 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 26-08-2016 15:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 26-08-2016
Ostatnia aktualizacja: - 26-08-2016 15:23