Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor do spraw gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska


Urząd Gminy i Miasta Goleniów

Plac Lotników 1

72-100 Goleniów

BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW

 • OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor do spraw gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie

  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych

  3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolnym stanowisku

  5. nieposzlakowana opinia

  6. wymagane wykształcenie: wyższe, preferowany co najmniej trzyletni okres zatrudnienia w jednostkach samorządowych

 2. Wymagania dodatkowe:

       • Wiedza w zakresie przepisów:

- z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach, zasad funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Goleniów

- znajomość procedur administracyjnych, przepisów ordynacji podatkowej

- znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania administracji samorządowej

- bardzo dobra obsługa komputera (Word, Excel, Internet)

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. realizacja zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazanych organom gminy,

- prowadzenie postępowań wyjaśniających i wydawanie decyzji ustających wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- prowadzenie kontroli terenowych, w tym kompleksowych kontroli w poszczególnych miejscowościach i prowadzenie postępowań w zakresie dopełnienia obowiązków złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, realizacji obowiązków selektywnej zbiórki odpadów,

- kontrola realizacji obowiązków wynikających z wydanych decyzji,

2. przygotowanie postępowań o udzielenie zamówień na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych; kontrola realizacji zamówionych usług przez przedsiębiorców;

3. przyjmowanie i weryfikowanie zgłoszeń dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi i wykonania umów na usługi odbioru odpadów komunalnych;

4..uczestniczenie w edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych

5.sporządzanie sprawozdań w ramach obowiązków z zakresu statystyki publicznej, udzielanie informacji publicznej z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy

 2. wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości: 2.600,00 zł brutto

 3. informacja o terminie zatrudnienia: docelowo umowa na czas nieokreślony

 4. narzędzia pracy: komputer, telefon stacjonarny, sprzęt biurowy

 1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys - curriculum vitae,

3) kserokopie zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie oraz świadectw pracy,

4) kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

6) referencje - jeżeli takowe posiada,

7) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

8) oświadczenie o niekaralności (przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Zapraszamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w terminie do dnia 23.09.2016 do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni o terminie rozmów kwalifikacyjnych telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej, natomiast osoby które nie zostaną zakwalifikowane do następnego etapu naboru, otrzymają odpowiedzi pisemne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)”.

Szczegółowe informacje na temat dodatkowych wymagań oraz zakresu wykonywanych zadań można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej (www.goleniow.pl) oraz pod numerem telefonu 46 98 240.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Kachniarz 12-09-2016 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-09-2016
Ostatnia aktualizacja: - 12-09-2016 14:27