herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowych 15 i 0,4 kV oraz złączy kablowych ZKP, zlokalizowanych w gminie Goleniów na działkach nr 131/4,131/5,131/6 w obrębie Dobroszyn oraz nr 311/12 w obrębie Rurzyca, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.