herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - zawiadamia się o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 10 października 2016 r. decyzji Nr 62/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE Polska S.A., zlokalizowanej na działce nr 131/5 w obrębie Dobroszyn w gminie Goleniów, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A..