herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - zawiadamia się o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 19 października 2016 r. decyzji Nr 72/2016 o zmianie treści decyzji Nr 59/2016 z dnia 5 września 2016 r. o warunkach zabudowy polegającej na budowie wolnostojącego znaku reklamowego zlokalizowanego na działce nr 131/5 w miejscowości Dobroszyn w gminie Goleniów, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.