herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu - zawiadamia, że w dniu 24.10.2016 r. została wydana decyzja nr 25/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przedsięwzięcia realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,, Otwarte Bramy - szlak turystyczny w mieście Goleniów - Etap II " , na wniosek : Burmistrza Gminy Goleniów.