herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegająecego na : przebudowie drogi gminnej, obejmującej przebudowę przepustów na terenie działek o numerze geodezyjnym 336/1 w obrębie Żółwia Błoć oraz 150/4 i 150/7 w obrębie Białuń gmina Goleniów.