herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Burmistrz Nowogardu, zawiadamia, że w dniu 02.11.2016 r. została wydana decyzja nr 27/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegakącego na przebudowie drogi powiatowej, obejmującej przebudowę przepustów i budowie zjazdu do drogi gminnej, na terenie działek o numerze geodezyjnym 335 w obrębie Żółwia Błoć oraz 104 w obrębie Białuń gmina Goleniów.