Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 2016-11-24 10:20
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2017 rok" 2016-11-24 10:20
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów na lata 2017-2021" 2016-11-24 10:20
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/222/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Goleniów na lata 2016-2023 2016-11-24 10:21
dokument Projekt uchwały w sprawie przedłużenia obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Goleniów 2016-11-24 10:22
dokument Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Uroczysko Święta im. prof. M. Jasnowskiego" 2016-11-24 10:22
dokument Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Olszanka" 2016-11-24 10:23
dokument Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Goleniów o uznanie za ochronne lasy stanowiące własność Skarbu Państwa w obszarze Gminy Goleniów 2016-11-24 10:27
dokument Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Miękowo i Białuń 2016-11-24 10:27
dokument Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Miękowo i Białuń 2016-11-24 10:28
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S6 2016-11-24 10:28
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-11-24 10:28
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2016-2025 2016-11-24 10:29
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Goleniowie oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Goleniów 2016-11-24 10:29