herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu - zawiadamia się, że w dniu 17.11.2016 r. na wniosek pełnomocnika inwestora zostało podjęte postępowanie administracyjne w sprawie : wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie ul. Gen. Władysława Andersa i remoncie mostu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Marii Konopnickiej do ul. Konstytucji 3 Maja w Goleniowie, budowie ciągów komunikacyjnych oraz przebudowie i budowie odcinków sieci i instalacji : wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia ulicznego i energii elektrycznej, a także budowie kanałów technologicznych, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną , na terenie działek o nr geodezyjnych : 1/1,1/2,1/3,1/4,1/9,17/3,41,50,69,70,132/9 w obrębie Goleniów 8, gm. Goleniów.