herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 24 listopada 2016 r.,na wniosek zarządcy drogi - Burmistrza Gminy Goleniów, z dnia 31.10.2016 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie : wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : budowie ulicy Starzyńskiego, Rumiankowej, Miętowej i Paproci w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : - obręb geodezyjny nr 10 Goleniów - działki nr : 79,6,81/10,81/9,34,81/8,85/44,85/47,84,85/33,85/17 i 85/48, - obręb geodezyjny nr 9 Goleniów - działki nr 130/3 i 103.