herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Burmistrz Nowogardu zawidamia, że w dniu 04.11.2016 r. na wniosek Burmistrza Gminy Goleniów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie : wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego rozbudowie wiaty oraz budowie grilla, paleniska oraz 10 miejsc postojowych, wraz z urządzeniami budowlanymi, na tereni działki o nr geodezyjnym 121 w obrębie Marszewo gm. Goleniów.