herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie : 1) tunelu pieszo-rowerowego, 2) przebudowę i remontu istniejących peronów wraz z budową zadaszeń na wyjściami z tunelu i peronami, 3) zagospodarowaniem terenu inwestycji z wydzieleniem ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, parkingów, ukształtowaniem terenu (spadki, mury oporowe, schody terenowe) i małą architekturą, 4) przebudowę i lokalizację infrastruktury technicznej, 5) lokalizację masztu radiowego, zlokalizowanych na działkach : -nr 1/20, nr 1/25, nr 1/26, nr 1/28, 1/29,197 w obrębie 0009 m. Goleniów - nr 1/12, nr 1/13, nr 1/14 w obrębie 0010 m. Goleniów, stanowiących teren zamkniętych Polskich Kolei Państwowych S.A.