Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Porządek obrad sesji

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

 2. Odczytanie porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXVI sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 30 listopada 2016 r.

 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2017-2025.

 5. Projekt budżetu Gminy Goleniów na rok 2017:

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej;

2) odczytanie opinii stałych komisji w sprawie projektu budżetu wraz z ich wnioskami;

3) odczytanie zaopiniowanych przez Komisję Budżetu wniosków zgłoszonych przez 1/3 składu Rady, przedstawienie stanowiska i wniosków Komisji Budżetu w sprawie projektu budżetu oraz opinii co do pozostałych wniosków;

4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

5) przedstawienie stanowiska Burmistrza Gminy w sprawie uwag zawartych w opinii RIO, opiniach komisji i zgłoszonych wnioskach oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu budżetu;

6) dyskusja nad projektem budżetu, wnioskami, autopoprawkami Burmistrza oraz ich przegłosowanie;

7) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2016-2025.

 2. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.

 3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016.

 4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu nr RPZP.07.06.00-32-K009/16 pt. „Wzrost dostępności usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Goleniów”, złożonego w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16 - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 r.

 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie.

 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej - sieci kanalizacji sanitarnej w Danowie.

 7. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 8. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Święta Miasta Goleniowa.

 9. Projekt stanowiska w sprawie wyznaczenia członków do prac w ramach zespołu ds. osoby/rodziny.

 10. Interpelacje radnych i wolne wnioski.

 11. Informacje o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.

 12. Informacje o działalności między sesjami Komisji Rady Miejskiej.

 13. Informacje o działalności między sesjami Przewodniczącego Rady.

 14. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Sell 14-12-2016 14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Sell 14-12-2016 14:16