Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2017-2025 2016-12-14 14:18
dokument Projekt budżetu Gminy Goleniów na rok 2017 2016-12-14 14:18
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2016-2025 2016-12-14 14:19
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-12-14 14:19
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 2016-12-14 14:20
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu nr RPZP.07.06.00-32-K009/16 pt. "Wzrost dostępności usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Goleniów", złożonego w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16 - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 r. 2016-12-14 14:21
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie 2016-12-14 14:21
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej - sieci kanalizacji sanitarnej w Danowie 2016-12-14 14:24
dokument Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2016-12-14 14:23
dokument Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Święta Miasta Goleniowa 2016-12-14 14:24
dokument Projekt stanowiska w sprawie wyznaczenia członków do prac w ramach zespołu ds. osoby/rodziny 2016-12-14 14:25