herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 05 grudnia 2016 r., że na wniosek zarządcy drogi - Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15.11.2016 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : budowie chodnika w Załomiu, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : - obręb geodezyjny Załom - działki nr : 217,135,387/4.