herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - Burmistrz Nowogardu zawiadamia, że w dniu 14.12.2016 r. została wydana decyzja nr 36/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum przesiadkowego wraz z agospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych : 142/9,142/13,142/14,142/15,142/16,142/17,142/18,142/19,142/20 w obrębie Załom gm . Goleniów, na wniosek Burmistrza Gminy Goleniów.