herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - Burmistrz Nowogardu zawiadamia, że w dniu 06.12.2016 r. została wydana decyzja nr 31/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej wraz z parkingami i siecią kanalizacji deszczowej naterenie działek nr 26/1 i 26/2 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie.