herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - Burmistrz Nowogardu zwiadamia, że w dniu 20,12,2016 r. została wydana decyzja nr 37/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie wiaty oraz budowie grilla, paleniska oraz 10 miejsc postojowych, wraz z urządzeniami budowlanymi, na terenie działki o nr geodezyjnym 121 w obrębie Marszewo gm. Goleniów.